Spettejakt

Torskepilking på ettervinteren er vel og bra, men hvorfor ikke variere med spennende agnfiske etter flatfisk?

Flyndrene er morsomme å fiske, men kan også være sære og utfordrende å overliste. John Ivar Askevold og Helge Johnsen la nylig turen til en fjordarm på Nordvestlandet, utstyrt for driftfiske fra båt, med lette stenger og flatfiskslep der kombinasjonen reke og sild på liten, sylskarp Owner-krok fristet de flate, mens hel brisling på 3/0 Owner-krok lokket fi...sk som jaktet over bunnen. En annen variant som også fungerer godt, er å bruke lett haspelutstyr og en skjesluk, men erstatte trippelkroken med en kort sene med enkel agnkrok i enden, der kokt reke eller reke/sild eller makrell forhåpentligvis blir uimotståelig. Kast ut, la skjesluken med agnkroken hoppe bortover sand/blandingsbunn – og se hva som skjer. Denne typen agnfiske blir ofte fullt av overraskelser, fordi nær sagt hva som helst av fisk kan finne på å gå på kroken. John Ivar og Helge fikk på denne turen rødspette på 1,58 kg, pluss sandflyndre, torsk, sei, knurr, hvitting, hyse og sypike på hele 135 gram – og det er nokså stort for denne arten. Åtte arter, totalt. Til sammen ble det kroket 19 fisk.