Fiskeskolen: Norges viktigste industrifisker (S03E03)

I tredje episode av Fiskeskolen er John Ivar Askevold og Endre Hopland nok en gang på dypt vann, og denne gangen er det pelagisk fiske etter kolmule og vassild som står for tur.

 Veldig mange er av den oppfatning at alt dypvannsfiske må skje helt nede ved bunnen. Det må det ikke. Faktisk lever mange spennende, sterke og velsmakende arter et godt stykke oppe i sjøen på dypt vann. Blant disse finner vi to av Norges viktigste industrifisker, kolmule og vassild, som begge brukes i stor grad i fiskematindustrien, men gjerne under andre navn.

Kolmule og vassild er stimfisker som finnes både til havs og inne i fjordene våre. De trives på strømutsatte steder, gjerne i sund og nedover i bratte kanter, og de jakter altså pelagisk. Lysprikkfisk, laksesild og reker er hovednæringen, så finner en disse stimene er vanligvis ikke jegerne langt unna.

I tillegg til å være gode matfisker, er vassild og kolmule også hovedføden til mange større jegere i dypet. At de derfor funker godt som agnfisk sier derfor seg selv. I denne episoden driver Fiskeskolen-karene med fjordfiske, og det er ofte inne i fjordene artene blir størst. Lange paternostertakkel med små agn er oppskriften, og det dukker også opp noen fine bifangster.

Utstyret det fiskes med i denne episoden finner du i oversikten under artikkelen.