Søvik Natural Bait-rigger med nye navn

Natural Bait-serien fra Søvik består av et utvalg velprøvde kvalitetsrigger for agnfiske i sjøen. Tidligere har disse riggene bare hatt et nummer, men nå har de fått egne navn. I 2020 utvides sortimentet også med tre nye superrigger, inkludert et par gamle kjenninger fra Fiskeskolen, så det er bare å glede seg.

De åtte riggene som allerede finnes i serien har tidligere bare hatt et nummer. Dette er det nå slutt på. Samtlige rigger har nemlig fått sitt eget navn som naturlig nok spinner på utseende og funksjonalitet.

Samtlige rigger i serien er knytt på kraftig snøre og med kvalitetskomponenter, spesialtilpasset norske forhold. Nå trenger du ikke gjøre knytejobben selv. Den har vi nemlig gjort for deg. Alt du trenger å gjøre er å egne opp og få redskapen til bunns!

Nye navn i Natural Bait-serien:


001: Single Squid

Dette selvlysende og blinkende slepet brukes helst i kombinasjon med en glidebom eller en havfiskebom. Kroken er spiss, solid og har stort gap. Slepet er utstyrt med Søvik Waterlight og god, selvlysende slange. Passer perfekt til store og bunnlevende jegere.

002: Twin Squid

Denne solide agnfiskeriggen er laget for store agn, og knytt etter paternosterprinsippet, med lang avstand mellom opphengerne. På denne måten får en fisket både nært bunn og et godt stykke opp i vannsøylen, der mange av de større rovfiskene i Norge ofte jakter. Riggen er utstyrt med Søvik Waterlight, store og spisse kroker og selvlysende attraktorer i form av slange, perler og blekkspruter. Dette lokker dypets store jegere til hugg.

003: Twin Hook Paternoster

Denne agnfiskeriggen er utviklet for å kunne presentere store fiskefileter, uten å tape krokingsevne. Hver av de to opphengerne er utstyrt med to solide og langskaftede kroker montert rygg mot rygg, og fileten tres på den ene av disse og surres godt med elastisk surretråd. Dermed vil en av krokene være helt fri slik at den kan kroke fisken optimalt. Riggen, som er knytt etter paternosterprinsippet, kan også egnes med hel agnfisk uten ryggbein, såkalte flappere. Den har vist seg effektiv under lysingfiske, men funker godt til alle havets større jegere.

006: Single Hook Paternoster

Denne agnfiskeriggen er laget for fiske etter litt mindre arter og gjerne også på grunnere vann, selv om den er mer enn solid nok til dypet. Utstyrt med Søvik Waterlight, selvlysende slange og flyteperler er denne riggen ideell for alle torskefisker, i tillegg til pelagiske jegere. Krokene kan for eksempel egnes med en fiskestrimmel eller en reke. En super rigg dersom en er på jakt etter litt artsmangfold, og selv om krokene ikke er de største, er de mer enn solide nok til å tåle storfisk, også.

007: Deep Water Squid

Dette solide slepet er laget for stor fisk på dypt vann, og rigget med to enkeltkroker for bedre kroking. Utstyrt med Søvik Waterlight, selvlysende gummislange, perler, spinnerblad og en stor, selvlysende blekksprut med flyteelement, er dette et slep som fisker selv uten agn. Det er likevel tilrettelagt for at en stor filet eller en halv agnfisk skal festes til kroken. Flyteelementet i blekkspruten gjør for øvrig at agnet løftes litt fra bunnen, og blir mer bevegelig på dypet. Fiskes i kombinasjon med glidebom eller havfiskebom.

008: Shallow Paternoster 1, 2 og 3

Dette er et kort paternostertakkel til bruk på grunnere vann. Den nederste opphengeren er montert så lavt at agnet vil slepes langs bunn. Kan også fiskes oppover i vannlagene, men passer perfekt til bunnlevende fisk som holder til på fine sedimenter. Utstyrt med perler og spinnerblad som lokker til seg nysgjerrig fisk. Egnes med for eksempel fiskestrimler, reker, børstemark eller skjell. Vi anbefaler å surre agnet godt med elastisk surretråd.