Fiskeskolen: Flyndrefiske fra drivende båt (S04E05)

Med unntak av skatene klassifiseres alle flate fisker i Norge som flyndrefisker. En flyndrefisk og en flyndre er likevel ikke nødvendigvis det samme.

Innunder flyndrefiskene finner vi nemlig fire grupperinger her til lands; tunger, tungevarer, varer og flyndrer, og i episode 5 av Fiskeskolen er det flyndrene John Ivar Askevold og Endre Hopland er på jakt etter.

I Norge finnes det åtte flyndrearter. Disse er sandflyndre, rødspette, skrubbe, lomre, gapeflyndre, smørflyndre, kveite og blåkveite.

I landet sett under ett er det sandflyndre og rødspette som er mest vanlige, selvsagt med lokale variasjoner. I Vestland fylke, der episoden er spilt inn, er det utvilsomt sandflyndrene som dominerer.

Flyndrene er utpregede rovfisker som jakter på- og spiser det aller meste fra sin faste posisjon helt nede på bunnen. I denne episoden rigges det opp med ferdigknytte Søvik Natural Bait-takkel i kombinasjon med glidebom og slep, og krokene egnes med både reker, brisling, fiskebiter og blåskjell.

Det øvrige utstyret det fiskes med i denne episoden finner du i oversikten under artikkelen.